Hang Pham – 0798252859 bom hàng

Hẹn ship giao quá 3 lần đòi hẹn nữa shop gọi hỏi có nhận hàng không thì im. Rồi chối nói là không nói không nhận trong khi hẹn ship quá 3 lần.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *