Phốt Huỳnh Phương Shop: Treo đầu dê bán thịt chó

Đặt 3 bộ lụa dài ở Huỳnh Phương Shop mà gửi đúng 3 bộ ngắn vải cứng mỏng như lá lúa thua người ta bán ngoài chợ 100k 3 bộ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *