Sam Clothing lừa đảo treo đầu dê bán thịt chó

Shop Sam Clothing treo đầu dê bán thịt cho mẫu đăng khác, chuyển cho khách khác, gọi không dám nghe, nhắn tin không dám rep.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *