Bánh Bao – 0357468175

Giao hàng đúng mẫu đúng size vẫn không nhận nhé mọi người, lý do chồng không ưng, không thanh toán ship, gọi thì mấy lần mới gặp được, còn toàn để trẻ con bắt máy. Shop gọi nói chuyện thì cúp máy ngang, rất hãm nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *