Châu Thị Mỹ Lan – 0398924224 bom hàng

Đặt hàng cho sang miệng. Nhắn tin gọi điện không nghe máy. Còn bảo là đi biển rồi không nhận, nhưng vừa thấy up ảnh đi chùa với bạn bè, không biết chùa nào độ cho nữa.
Ship tới gọi cửa không dám ra. Gọi không dám nghe máy. Anh ship bảo anh bó tay rồi em ơi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *