Lê Thu Huyền – 0342474646 bom hàng

Nó đặt 3 đôi cho đẫy mồm nó xong rồi ship đi giao hàng nó không thèm nghe, nhắn tin không trả lời.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *