Trần Thị Thanh Thảo – 0387875048 bom hàng

Đặt 3 lần, hủy 3 lần. Đặt tối nay shop xác nhận mai shipper tới lấy giao thì thấy khuya 3-4g nó hủy rồi Lần 3 hủy với lí do shop không giải đáp thắc mắc mà trong khi nó không hề nhắn tin cho shop 1 tin nào. Con hãm mọi người không nên bán cho nó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *