Classic.one lừa đảo

Mọi người hãy góp 1 tay để báo cáo shop này dùm mình. Để không còn một ai bị nó lừa nữa.

Gọi điện thoại thì bắt máy để đó không nói.

Địa chỉ trên web một nơi địa chỉ gửi một nơi.

– Thành viên cung cấp: Tan Nguyen

– Link bài: https://www.facebook.com/groups/bocphotclub/permalink/439508520093127/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *