Connor.Basic lừa đảo

  • 09/12/2019
  • Người Kiểm Duyệt
Tên shop: Connor.Basic
Connor.Basic
Số điện thoại: Không có
Không có
Số lần bị bóc phốt: 1 lần
1 lần
Nơi shop bán: - Facebook
- Facebook
Nội dung bóc phốt:

Nhờ shop tư vấn size mặc không vừa shop cũng không cho trả ))
Định nghĩa vừa của shop là xả hàng tồn kho anh em ạ )

Người đăng: Trung Kiên

Link bài: https://www.facebook.com/groups/bocphotclub/permalink/456569125053733/

Gửi phản hồi

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*