Đặt hàng Đức bán hàng không đúng tư vấn

  • 29/04/2020
  • Nguyễn Minh Ngọc
Tên shop: Đặt hàng Đức
Đặt hàng Đức
Số điện thoại: Không có
Không có
Số lần bị bóc phốt: 1 lần
1 lần
Nơi shop bán: - Facebook
- Facebook
Nội dung bóc phốt:

Tư vấn size 1 đằng lúc giao size trên tag áo với số đo khác hoàn toàn vẫn gân cổ lên cãi là mình đúng, không cho thu hồi đồ.

Gửi phản hồi

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*