Phốt 9 BIG Store: bán hàng kém chất lượng, không có trách nhiệm

  • 25/11/2020
  • Kain Phạm
Tên shop: 9 BIG Store
9 BIG Store
Số điện thoại: 0966194793
0966194793
Số lần bị bóc phốt: 1 lần
1 lần
Nơi shop bán:
Nội dung bóc phốt:

Sản phẩm không giống với hình, cam kết 1 kiểu, giao hàng 1 kiểu, chat với shop 9 BIG Store thì nói vài câu xong bơ khách, không giải quyết

Gửi phản hồi

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*