Shop Béo House sai sót đổ lỗi cho khách hàng

Mình đặt hàng shop Béo House này đưa địa chỉ rõ ràng hẳn hoi, shop nhập địa chỉ thế méo nào sai địa chỉ của mình gửi về địa chỉ cũ, gặp ba shipper giao hàng giao lại địa chỉ cũ rồi shipper đổ thừa mình đưa sai địa chỉ. Mình nhắn shop thì shop bảo là copy địa chỉ qua làm sao mà sai được. Mình check mã đơn hàng thấy sai địa chỉ rõ ràng, mình nói lại shop thì shop đổ lỗi tại mình không báo địa chỉ rồi nói mình không muốn lấy hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *