Shop linh xinh – Son fake bán giá son thật

  • 04/02/2020
  • Hồng Bạch Thảo
Tên shop: Shop linh xinh
Shop linh xinh
Số điện thoại: Không có
Không có
Số lần bị bóc phốt: 1 lần
1 lần
Nơi shop bán: - Facebook
- Facebook
Nội dung bóc phốt:

Không hiểu đặt br tarot 07 mà giao A22 đã thế còn giao son fake 🙂 Còn tiền thì lấy giá son thật còn khẳng định đảm bảo không hiểu như nào?

Gửi phản hồi

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*