Shop Tiệm Của Bông lừa đảo, giao hàng không đúng

  • 23/11/2020
  • Hồng Trang Lê
Tên shop: Tiệm Của Bông
Tiệm Của Bông
Số điện thoại: Không có
Không có
Số lần bị bóc phốt: 1 lần
1 lần
Nơi shop bán:
Nội dung bóc phốt:

Đặt 2 áo sản phẩm 400k, 1 size L, 1 XL, 1 Nâu, 1 Hồng, nó giao 2 cái màu Nâu như các Mẹ đi chùa. Nhắn tin yêu câu đổi không trả lời.

Gửi phản hồi

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*