Shop Trendivision Store làm ăn thất đức

Áo chất liệu thì đểu, màu sắc không giống với hình ảnh, khách muốn qua kho, qua shop xem hàng thì không cho và lấy quá nhiều lý do để không cho khách qua.
Nhắn tin với shop thì shop lôi quy định này nọ ra ép khách nhận hàng. Đổi không cho đổi, mua thêm thì được.
Địa chỉ: 58 Trần Bình.
Mọi người đừng ngu dại mà mua shop Trendivison Store này nhá.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *