Shop Túi Hiệu Đã Qua Sử Dụng: yêu cầu khách chuyển khoản, xong block luôn

  • 27/11/2020
  • Kivvi Dean Thanh Thảo
Tên shop: Túi Hiệu Đã Qua Sử Dụng
Túi Hiệu Đã Qua Sử Dụng
Số điện thoại: 0769041351
0769041351
Số lần bị bóc phốt: 1 lần
1 lần
Nơi shop bán:
Nội dung bóc phốt:

Shop Túi Hiệu Đã Qua Sử Dụng lừa đảo bằng hình thức yêu cầu chuyển khoản trước sau đó block Facebook nạn nhân

Gửi phản hồi

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*