Shop TuTu Store làm ăn không có trách nhiệm với khách hàng

  • 04/12/2020
  • Hà Vũ
Tên shop: Shop TuTu Store
Shop TuTu Store
Số điện thoại: 0707717803
0707717803
Số lần bị bóc phốt: 1 lần
1 lần
Nơi shop bán:
Nội dung bóc phốt:

Shop TuTu Store nói như rồng leo làm như mèo mửa. Không có trách nhiệm

Gửi phản hồi

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*
*