Shop TuTu Store làm ăn không có trách nhiệm với khách hàng

Shop TuTu Store nói như rồng leo làm như mèo mửa. Không có trách nhiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *