Shop Xưởng May Sỉ ảo ăn cắp hình người khác, hỏi mua xin địa chỉ thì bock

Shop Xưởng May Sỉ này toàn lấy ảnh người khác đăng lên, hỏi mua sỉ xin địa chỉ coi hàng thì nói hàng đặt may, hỏi xin đến nơi xem chất vải thì cứ ậm ờ cho qua, hỏi cả ngày không cho địa chỉ rồi chặn tin luôn!!! Mn xem shop nào bị ăn cắp ảnh tag vô ! Có ai định đặt may né ra nhé ! Địa chỉ thì không có mà muốn cọc trước !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *