Tokyo Kei đã sai còn không nhận

Mỗi người một tay cho cái page Tokyo Kei này biết tay với! Mình đặt cái váy như hình, được mô tả là chất cát hàn, nhận hàng mới thanh toán, mình bận nhờ người nhận hộ thì nhận được cái thứ gì không biết. Chất thì dày bịch, kiểu dáng khác hẳn như hình, nhắn page để thắc mắc thì nói chất đũi mà chị, lúc đó tư vấn e rối quá nhầm và không nhận hàng trả lại. Mình có mù đâu mà không phân biệt được chất đũi với cái chất thổ tả gì cứng kèo nhận được, cũng không bị mù mà không phân biệt hàng đúng như hình hay không.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *