Hồng Bích – 0948895488 bom hàng

Mua son Black Rouge ver 6, shop có cho check hàng khi nhận, bảo là hàng check mã vạch không ra nên đòi trả. Trong khi lúc check không hề nhắn hay gọi nhờ shop hướng dẫn. RÕ RÀNG SON BLACK ROUGE CHECK BẰNG HIDDEN TAG, CHỨ CHECK MÃ VẠCH CÁI QUẦN GÌ.

Shop có ib lại thông tin và hướng dẫn đủ kiểu, vẫn 1 mực đổ thừa hàng giả. Chốt cuối là hóa ra shipper gọi không nghe máy, không nhận hàng lấy đâu ra check với chả check. Chẳng qua kiếm cớ boom mà chọn đúng cái lí do thất đức quá nên shop không bỏ qua nữa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *