Dang Nguyen – 0938700418 bom hàng

Hàng order. Khách đặt hàng về mới đẻ xong không vừa size. Lại gọi điện đổ lỗi cho shop gửi hàng không đúng mẫu. Xong nói cho lại bảo do không vừa size. Mà Hàng order là lấy theo khách đặt gì thì order. Đổi làm sao được.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *