Kim Oanh – 0968797452 bom hàng

Khách bom hàng nổi tiếng trên Shopee. Nhân viên shipper Ninja Van gọi điện thoại liên hệ người nhận rất nhiều lần nhưng người nhận không thèm bắt máy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *