Linh Lê – 0937862584 bom hàng

Dùng nick ảo đặt hàng cho địa chỉ không rõ ràng bảo giao đến chắc nhận, điện thoại gọi thuê bao, nick bị report.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *