Trần Hoàng – 0989637632 bom hàng

Khách bom hàng. Shipper gọi điện thoại hứa hẹn lần lựa rồi giở trò giận không lấy hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *