Huỳnh Phương shop chuyên lừa đảo, giao sai mẫu chất vải xấu

Huỳnh Phương Shop nhắn tin nói chuyên thì có tâm nhưng giao hàng thì sai hết mẫu màu và vải thì không đúng,  xấu như ngoài chợ 100k /3bộ ấy. Nhắn tin mới nói mấy câu chặn luôn. Shop làm lừa tiền người ta làm ăn không có tâm, ăn ở vậy mà còn hỏi sao người ta bom hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *